Jak postupovat při pokládce koberce? | Jak vybrat koberec?

S výběrem a koupí koberce souvisí i následná pokládka koberce. Aby vám koberec sloužil co nejdéle, a byla možná i jeho pravidelná údržba, je potřeba dbát hned na začátku na jeho správnou instalaci.

Pokládka koberců

V případě chybného položení může dojít k těmto následkům:

  • zkrácení životnosti koberce v důsledku poškození koberce při užívání (třepení hran, shrnování koberce při pohybu osob),
  • znesnadnění údržby koberce (při mokrém čištění může dojít k jeho protažení a vzniku zvlněných míst, roztřepené okraje se použitím rotačních kartáčů mohou poškodit),
  • poškození okrajů stěn v důsledku chybějící soklové lišty.

Pojďme si tedy shrnout základní kroky při správné instalaci koberce.

1. Očištění a vyrovnání podlahy

Před vlastní pokládkou koberce proveďte důkladné očištění podkladu od zbytků lepidel nebo různých výčnělků.

Při větších nerovnostech proveďte vyrovnání podlahy např. samonivelační stěrkou.

Podklad pod kobercem musí být suchý.

2. Položení a aklimatizace koberce

Před vlastní instalací nechte koberec v místnosti nejlépe 24 hodin volně položený, aby se přizpůsobil teplotním a vlhkostním podmínkám v místnosti a zároveň se narovnaly záhyby koberce.

Kobercové pásy měřte s rezervou 2 % navíc, protože se mohou po aklimatizaci v místnosti mírně srazit.

3. Napojení více pruhů

Pokud pokrýváme kobercem větší plochu a musíme napojovat více pásu koberce, položte pásy koberců s přesahem cca 5 cm přes sebe, a prořízněte oba dva pásy zároveň. Získáte tak přesné napojení obou pásů na sebe.

Dbejte na to, aby napojované pásy koberce měly stejný směr vlákna koberce.

Dále postupujeme podle způsobu fixace koberce!

U menších ploch můžeme zvolit fixaci pomocí oboustranných lepících pásek, u větších ploch celoplošné lepení.

4. Fixace pomocí oboustranné lepící pásky

4.1 Nalepení oboustranných lepících pásek po obvodu místnosti

Při ploše místnost 15 m2 a více se doporučuje fixovat koberec pomocí oboustranné lepící pásky, kterou nalepíme po obvodě místnosti. Horní ochranný papír z lepící pásky zatím ale ještě neodstraňujeme.

4.2 Zaříznutí koberce

Koberec zatlačte po obvodu místnosti pomocí ostré hrany k podlaze a ke stěně ostrým nožem odřízněte.

Proveďte zaříznutí koberce i kolem prahů, rohů, výklenků. Okraje řezů se následně skryjí pod krycí kobercovou lištu. U dřevěných zárubní ponechte cca 5 mm přesah, který poté zasuňte pod zárubeň.

4.3  Po zaříznutí proveďte fixaci

Odstraňte z oboustranných lepících pásek horní ochrannou papírovou vrstvu a přitlačte okraj koberce k pásce.

Oboustrannou lepící páskou fixujte i napojení více pásů koberce.

V případě větší plochy můžete fixovat koberec nejen po obvodu místnosti, ale i v ploše koberce pomocí křížem umístěných lepících pásek.

Dále pokračujte bodem č. 6.

5. Celoplošné lepení koberce

5.1 Nanesení lepidla

Dávejte pozor na to, že v případě použití vodourozpustného lepidla může při pozdějším mokrém (extrakčním) čištění dojít v případě promáčení koberce k uvolnění lepidla. Proto se doporučuje použít spíše lepidlo, které není ředitelné vodou.

V případě celoplošného lepení koberce nejprve odsuňte polovinu koberce, na podklad naneste lepidlo zubatou stěrkou, a poté do lepidla položte polovinu koberce. Navlhčete lepidlem i řezné hrany.

Po nalepení první poloviny koberce stejným postupem nalepte i zbývající polovinu koberce.

5.2 Zaříznutí koberce

Po přilepení koberce provedeme zaříznutí koberce u stěn, rohů, výklenků, zárubní.

Koberec zatlačte po obvodu místnosti pomocí ostré hrany k podlaze a ke stěně ostrým nožem odřízněte.

Proveďte zaříznutí koberce i kolem prahů, rohů, výklenků. Okraje řezů se následně skryjí pod krycí kobercovou lištu. U dřevěných zárubní ponechte cca 5 mm přesah, který poté zasuňte pod zárubeň.

NA ODSTRANĚNÍ SKVRN A ZÁPACHU SI POŘIĎTE:

6. Instalace krycích lišt

Abychom předešli pozdějšímu poškození a třepení řezných hran koberce, provedeme jejich skrytí pomocí krycích lišt.

Na stěny po obvodu místnosti nainstalujeme krycí lišty, na které nalepíme kobercový proužek.

U přechodů mezi různými typy podlah provedeme zalištování přechodu pomocí kovových lišt.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru