Podmínky pro zprostředkování obchodu

1.
Povozovateleme bazaru na adrese www.mokrecistenikobercu.cz/bazar/ je Pavel Dundáček, Borač 33, 592 61, Doubravník, IČ: 88676889.

2.
Povoleno je vkládat pouze nabídky a poptávky použitých nebo nepotřebných předmětů. Je tedy zakázána komerční inzerce nových předmětů, u podnikatelských subjektů jsou povolené pouze inzerce např. předváděcích kusů zboží, zboží vráceného zákazníky.

Co jej povoleno inzerovat:
– extraktory, jejich příslušenství a náhradní díly,
– vysavače, jejich příslušenství a náhradní díly,
– rotační kotoučové stroje pro čištění koberců,
– čistící prostředky pro čištění koberců a čalounění,
– impregnační prostředky na koberce a čalounění,
– ostatní úklidová technika a pomůcky.

Co je zakázáno inzerovat:
– vše ostatní kromě výše jmenovaného.

3.
Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci nepovolenou, nevhodnou, nebo nesouvisejí s tématem webu smazat. Inzerent nemá nárok na žádnou náhradu za takto smazanou inzerci.

4.
Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění inzerentovi, přesouvat inzeráty mezi rubrikami v případě, že jsou vloženy chybně do špatné rubriky.

5.
Provozovatel a správce osobních údajů v jedné osobě si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů je dostupné na adrese www.mokrecistenikobercu.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Vložením inzerátu a souhlasem s těmito podmínkami vyjadřuje inzerent souhlas se zpravocováním osobních údajů správcem / provozovatelem. Svůj souhlas může kdykoliv odvolat zasláním žádosti na e-mailem info@mokrecistenikobercu.cz. Zároveň s tím bude odstraněna i veškerá jeho inzerce.

6.
Inzerát bude na tomto webu zveřejněn bezplatně po dobu 90 dní. Poté bude automaticky vymazán. Inzerent na expiraci inzerátu bude upozorněn 5 dní před termínem expirace, a má možnost platnost inzerátu obnovit. Pokud bude inzerát vymazán, má možnost jej opětovně vložit.

7.
Inzerent má možnost inzerát kdykoliv po zveřejnění sám upravovat nebo smazat. Musí tak ovšem učinit po vložení e-mailové adresy, kterou zadal při vložení inzerátu a pomocí přístupového kódu, který mu byl při vložení inzerátu zaslán na jeho e-mail. Přístupový kód si může kdykoliv znovu zaslat na svoji e-mailovou adresu.

8.
Provozovatel je pouze zprostředkovatelem kontaktu mezi inzerentem na straně jedné a kupujícím či prodávajícím na straně druhé. Nepřebírá žádnou odpovědnost za původ a kvalitu inzerovaných předmětů, jejich cenu a zaplacení, termín odběru nebo dodání. Rovněž nevzniká žádná odpovědnost provozovatele z následného užívání zboží, případných reklamací apod.

9.
Veškeré služby související s uveřejněním inzerce jsou poskytovány zdarma a bez nároku na honorář.

10.
Provozovatel neodpovídá za jednání inzerentů. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

11.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé inzerentům nebo třetím osobám v souvislosti s nedostupností nebo nefunkčností webu www.mokrecistenikobercu.cz.

12.
Provozovatel je oprávněn bez souhlasu inzerentů a i bez předchozího oznámení služby Bazaru upravovat nebo inovovat.

13.
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

POŘIĎTE SI NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ: